Informasjon om Svenska Gummihuset

TPMS - Tire pressure monitoring system

Hva er TPMS?
TPMS er et system for overvåking av dekktrykket.
Det finnes to varianter av systemet.
Den ene er koblet til bilens ABS-system, og den andre benytter en sensor i hvert hjul som sender informasjon om lufttrykket til kjørecomputeren.
Systemet med sensorer er mer nøyaktig enn det som er koblet til ABS-systemet.
Sensorene drives av et batteri. Det er vanlig at sensorene har en funksjon som setter dem i hvilemodus dersom hjulet står stille lenge, f.eks. ved sesonglagring. På den måten varer batteriet lenger, som regel i cirka fem år. Når batteriet er utladet, byttes hele TPMS-sensorventilen.

Nytt EU direktiv
TPMS-system kreves ifølge direktivet på:
alle bilmodeller som er typegodkjent f.o.m. 1. november 2012
alle biler som er produsert f.o.m. 1. november 2014

Unntak for Norge
TPMS kreves i Norge kun ved typegodkjenningen. Deretter er det valgfritt for bileieren, uansett om det brukes originalhjul eller nyinnkjøpte uorginale hjul (dekk og/eller felger).
Fordi vi i Norge har to sesonger for dekk, anses det at vi har bedre kontroll på lufttrykket enn hva tilfellet er lenger sør i Europa, og derfor er det ikke noe krav i Norge om TPMS for hjul som ikke er fabrikkmonterte.
Merk at det på enkelte bilmodeller ikke er mulig å slå av varsellampen for TPMS hvis du ikke har sensorer i hjulene.

Slik påvirkes du som bileier
Hvis bilen din har et TPMS-system koblet til ABS-systemet, berøres du ikke i det hele tatt.
Hvis bilen har sensorer i hjulene, må også vinterhjulene ha det for at TPMS skal fungere (valgfritt for bileieren).
Hvilket system du har i din bil, er som regel tydelig angitt i instruksjonsdokumentene som følger med bilen. Du kan også kontakte merkeforhandleren eller bilprodusenten.
I de aller fleste tilfeller kan vi selge, programmere og montere hjulene dine med TPMS-ventiler. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig med en enkel etterprogrammering, som f.eks. kan foretas av et lokalt merkeverksted eller gummiverksted.