Rentefritt

6 Måneders rentefri avbetaling

6 MÅNEDERS RENTEFRI AVBETALING!
  • Ingen rente
  • Betalingsfri kjøpsmåned
  • Etableringsavgift: 295 NOK
  • Kjøpsbeløpet og etableringsavgiften fordeles jevnt over seks måneder
  • Administrasjonsavgift: 45 NOK per måned
  • I hele perioden kan kunden betale inn høyere beløp, foreta flere betalinger
    og/eller betale hele restbeløpet hvis ønskelig